Φορτώνει…

Παρακαλούμε συμπληρώστε στο πεδίο τους χαρακτήρες που βλέπετε

Απαραίτητες Διευκρινίσεις:

  • Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την καταχώρισή σας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
  • Η αποδοχή της αίτησης καταχώρισης χώρου βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του ATHLESPOT.
  • Το ATHLESPOT και οι εκπρόσωποι αυτού δεν καθίστανται υπεύθυνοι για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.
Φορτώνει…