Φορτώνει…

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://www.athlespot.com.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας προς αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και όσους έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων αυτών, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα σας επιτρέπει να αναζητείτε από την βάση δεδομένων μας επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς/ οργανισμούς με αντικείμενο τον αθλητισμό. Η αναζήτηση αυτή γίνεται είτε μέσω του χάρτη που υπάρχει σε ορισμένες σελίδες της Ιστοσελίδας, είτε μέσω κριτηρίων αναζήτησης με λέξεις κλειδιά όπως το όνομα του αθλητικού χώρου, η πόλη της έδρας του και με επιλογή από λίστες με την κατηγορία του αθλητικού χώρου και την έδρα του.

Αποκλειστικά για διευκόλυνση των χρηστών είτε μέσα από σχετική λίστα είτε στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας, δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης αθλητικών χώρων σε ορισμένες πόλεις.

Η Ιστοσελίδα διαθέτει μηχανισμό για καταγραφή και εμφάνιση κριτικών. Οι κριτικές αυτές γίνονται από χρήστες οι οποίοι επισκέπτονται την Ιστοσελίδα. Η βαθμολογία ενός αθλητικού χώρου με αστέρια είναι ο μέσος όρος όλων των δημόσιων βαθμολογήσεων με αστέρια που έχουν γίνει για τον συγκεκριμένο χώρο. Μόνο σε αθλητικούς χώρους όπου και επιτρέπονται οι κριτικές εμφανίζονται βαθμολογίες με αστέρια. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας ελέγχουν τις κριτικές, πριν τη δημόσια εμφάνιση αυτών και απορρίπτουν κριτικές που υποκρύπτουν τυχόν κακόβουλες ενέργειες.

Η υπηρεσία που προσφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως και το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας απαγορεύεται.

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε άρθρα προέρχονται από την διαδικτυακό τόπο https://www.pexels.com. Η παρούσα Ιστοσελίδα σεβόμενη πλήρως τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και τους δημιουργούς αναφέρει στα άρθρα της την ανωτέρω πηγή.

Ο χρήστης ευθύνεται για την πρόσβαση στη παρούσα Ιστοσελίδα και υποχρεούται σε χρήση μόνον για σκοπούς νόμιμους, σύμφωνους με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οιουδήποτε μέσου για απόκτηση πρόσβασης στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας ή άντληση δεδομένων από αυτήν για οποιαδήποτε χρήση. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να βλάψουν ή να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στον παρούσα Ιστοσελίδα.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η Ιστοσελίδα παρέχεται «όπως είναι. Η παρούσα Ιστοσελίδα καταβάλλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει ότι το περιέχομενο της και εν γένει οι πληροφορίες που προσφέρει είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκυρες. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας προβαίνουν ανά τακτά και εύλογα πάντως χρονικά διαστήματα στην επικαιροποίηση των παρουσιαζόμενων πληροφοριών. Η παρούσα Ιστοσελίδα όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια, το περιεχόμενο της. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία της Ιστοσελίδας να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των πληροφοριών που παρουσιάζει. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ακόμα τη συνεχή διαθεσιμότητά της. Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν διακοπές της Ιστοσελίδας, ιδίως σε περιπτώσεις αναβάθμισης, συντήρησης, μη διαθεσιμότητας Διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκληθεί στον χρήστη εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας της.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος για λογαριασμό άλλου και πιστεύετε ότι πνευματική εργασία έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να υποβάλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας και να συμπεριλάβετε σε αυτήν μια λεπτομερή περιγραφή της εικαζόμενης παράβασης.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της (ιδίως τα δεδομένα, η βάση δεδομένων, τα κείμενα, τα λογότυπα) , τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της είναι και θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του Athlespot και των ιδιοκτητών του. Η Ιστοσελίδα προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Athlespot.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Athlespot. Αυτό συμβαίνει ιδίως μέσω προβολής διαφημίσεων, σε άρθρα και τέλος στους χώρους που είναι καταχωρημένη η ιστοσελίδα τους.

Το Athlespot δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Athlespot δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη προς οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιαδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά την Ιστοσελίδα μας και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μπορεί να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η τροποποίηση είναι σημαντική θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την θέση σε ισχύ των νέων όρων. Τι συνιστά σημαντική τροποποίηση καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μετά από την θέση σε ισχύ των τροποποιημένων όρων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει η Ιστοσελίδα ή στο [email protected]

Τελευταία τροποποίηση των Όρων: 3 Ιουνίου 2018

Φορτώνει…